Twoja przeglądaka jest zbyt stara aby prawidłowo móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu. Zainstaluj jakąkolwiek współczesną przeglądarkę lub przejdź na naszą starą stronę.
wysyłka 4 dni (0zł) gwarancja do 5 lat montaż na terenie całego kraju
728 899 924
Infolinia Dekoszop
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

§ 1 Informacje ogólne


1.    Właścicielem serwisu Dekoszop.pl jest Gigi Ewelina Melaniuk, NIP 8992552467, ul. Wielka 14/8, 53-304 Wrocław, zwanym dalej Sprzedającym.
2.    Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego i dotyczą Klientów, z którymi nie zawarto odrębnych umów.
3.    Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia lub e-mailu, pełnych oraz zgodnych z prawdą danych (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.). W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
4.    Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.
5.    Słownik definicji użytych w regulaminie
    Klient – osoba lub firma/instytucja, która wypełniła formularz zamówienia, bądź przesłała zamówienie e-mailem. Zamówień w serwisie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
    Zamówienie – umowa zawarta na piśmie (przez formularz w serwisie lub e-mailem), w którym Sprzedający i Klient ustalają przedmiot umowy.
    Artykuł – przedmiot zamówienia, złożonego przez Klienta. Artykułem nazywamy wydruki na materiałach dostępnych  w serwisie.
    Materiał – nośnik na których drukowany jest wzór wybrany przez Klienta. 
    Laminat – dodatkowe zabezpieczenie  fototapety. Laminat sprawia, że powierzchnia jest wodoodporna i zmywalna.
    Bryt – pojedynczy pas fototapety.
    Dodruk – ponowne wydrukowanie co najmniej jednego brytu do istniejącej już fototapety.
    Opcja wykończenia – możliwość wyboru przez Klienta efektu kolorystycznego wydruku. czarno – biały, sepia, cold, itp.
 
§ 2 Zawarcie umowy


1.    Oferowane wyroby są produkowane indywidualnie według zamówień Klienta i/lub w razie potrzeby i na życzenie poddawane korekcie. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego lub po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
2.    Każdy zamówiony artykuł  jest konfigurowany w serwisie dekoszop.pl przez Klienta, według jego życzeń. Zamówienia można składać również drogą mailową.
3.    Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Sprzedającego. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
4.    Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia paragonu lub faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają: opłatę praw autorskich do użytych podczas konfiguracji wzorów. Koszt dostawy jest podawany osobno.
5.    Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z wzorem kopię przygotowaną na wybranym materiale.
6.    Dokonanie zakupu przez Klienta, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Dokonanie zakupu fototapety wraz z usługą montażu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu zakupu fototapety wraz z montażem.


§ 3 Płatność


1.    Płatności za artykuły można dokonywać w formie przedpłaty w formie przelewu, poprzez szybkie płatności PayU, lub gotówką przy odbiorze.
2.    Sprzedający  zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
3.    Jeśli faktura ma zostać wystawiony na przedsiębiorcę, należy podać nazwę, dane oraz NIP przedsiębiorcy. Dokonując zakupu w Sklepie internetowym Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
4.    W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane.

§ 4 Dostawa


1.    W przypadku, gdy dostarczenie artykułu lub grupy artykułów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Klienta. Jeżeli Klient zapłacił za artykuł, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
2.    Orientacyjny czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy trzema a sześcioma dniami roboczymi, liczonymi  od dnia zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za artykuł, lub potwierdzenia zamówienia do dnia wysyłki gotowego artykułu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dostawa była zrealizowana w terminie do dwóch dni roboczych od daty wysyłki.
3.    Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego artykułu oraz kosztami transportu. W przypadku, gdy Klient życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
4.    Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi.  Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
5.    Podane stawki kosztów przesyłki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
6.    Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być omówione ze Sprzedającym  indywidualnie.
7.    W przypadku niezgodności dostarczonego artykułu z umową, Sprzedający, na pisemne żądanie Klienta,  usunie wady w najkrótszym możliwym terminie, w zależności od stopnia niezgodności artykułu z umową.    
8.    Osobisty odbiór artykułów jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze Sprzedającego.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu


1.    Dostarczone Klientowi  artykuły, posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy zgłosić ten fakt kurierowi, spisać protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową lub pocztową ze Sprzedającym.
2.    W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Klient powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedającego.

§ 6 Rękojmia


1.    Termin obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata i rozpoczyna się z dniem, w którym Klient otrzymał dany towar.    
2.    Sprzedający zastrzega możliwość istnienia nieznacznego odstępstwa artykułu dostarczonego od zaoferowanego, co może być podyktowane obiektywnymi właściwościami artykułu. 
3.    Do wykonania oferowanych przez  Sprzedającego artykułów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W szczególności w zakresie trwałości druków, farb, materiałów oraz, odporności artykułów na światło itd., odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych artykułów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia w postaci laminatu.
4.    Sprzedający nie gwarantuje zgodności kolorystycznej oraz zgodności wzorów poszczególnych brytów w przypadku dodruków do już istniejących fototapet. Istnieje możliwość powstania różnic w kolorystyce oraz niezgodności w spasowaniu poszczególnych brytów. Idealne dobranie koloru i wzoru nie jest możliwe z przyczyn technicznych. Dodruki do już istniejących fototapet są wykonywane na odpowiedzialność Klienta. Z powyższych przyczyn nieznaczna niezgodność wzorów poszczególnych brytów w przypadku dodruków do już istniejących fototapet nie może być traktowana jako niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie cywilnego) (Dz. U.  z 2002,  Nr 141, poz. 1176).
5.    Od momentu dostarczenia towaru Klient  powinien zgłosić pisemnie (e-mailem lub  pocztą) reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad artykułu.
6.      Klient powinien sprawdzić artykuł po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Klient powinien je wskazać. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić po wykryciu.
7.    Przed montażem zakupionego artykułu należy dokładnie sprawdzić wszystkie  parametry oraz jego zgodność z zamówieniem. Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu.  W przypadku gdy montaż fototapety czy naklejki zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że artykuł  nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
8.    Klient zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy artykuł do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska Sprzedającego do zgłoszenia reklamacyjnego i jest liczone od momentu dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego artykułu.
9.    Reklamowany produkt podlega reklamacji w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu (paragon lub faktura).
10.  Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta  w trakcie montażu lub użytkowania artykułu nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta artykułu.

   
§ 7 Odstąpienie od umowy kupna


1.    Dekoszop.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Klient określa parametry zamówienia: wybiera: wzór, materiał, rozmiar oraz ewentualnie opcje wykończenia . Produkcja każdego artykułu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta. W stosunku do Klientów będących konsumentami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie cywilnego) (Dz. U.  z 2002,  Nr 141, poz. 1176)
2.    Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania Produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu (paragon lub faktura).

§ 8 Ochrona danych


1.    Przekazane  Sprzedającemu przez Klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2.    Przekazane Sprzedającemu przez Klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania artykułów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody Klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
3.    Przekazane  Sprzedającemu przez Klienta dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane Klienta to szczególne cechy pozwalające na identyfikację Klientów, określające poszczególne terminy oraz zakres danego korzystania z serwisu, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Klient skorzystał. Dane  Klienta zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia  usług produkcji na zlecenie. Klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie swoich danych   właśnie w ten sposób.
4.    Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych Klienta, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila  lub listownie Sprzedającemu.

§ 9 Prawa autorskie


1.    Sprzedawane przez dekoszop.pl artykułu objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów Sprzedającego.
2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu  możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich,  zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.    
3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego, wraz z podaniem nazwy www.dekoszop.pl.
4. Przekazanie przez Klienta do realizacji artykułu  zdjęć lub grafik jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o   posiadaniu praw autorskich do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

1.  Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie i rozwiązania umowy o korzystanie z usług elektronicznych na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 


§ 11 Postanowienia końcowe


1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego